Category Uncategorized

Termeni și condiții

GDPR

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că nu colectam date personale și nici nu facem prelucrări ale acestora. Nu există acces extern  la informația stocată în acest site cu excepția Administratorul Site-ului numai în următorul scop: furnizarea de informații cu privire la activitatea desfășurată de Academia de Microbiom. 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare Utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin poștă la adresa Administratorul Site-ului sau prin e-mail la adresa: contact.academiademicrobiom.ro

Acest site nu furnizează sfaturi medicale similare celor pe care le puteți primi de la un consult specializat. Utilizatorii site-ului Academia de Microbiom nu trebuie să își fundamenteze acțiunile viitoare pe sfaturile furnizate de aici pentru că întotdeauna diagnosticul medical necesită consultarea în persoana a unui medic specialist.

Scopul acestui website este acela de a vă furniza informații medicale generale pentru persoanlul medical și populația generală. Acest website trebuie utilizat doar în scopul obținerii de informații care vă pot ajuta la menținerea unei stări generale bune și a unui stil de viață sănătos (în ceea ce privește populația generală) și la acumularea de informații ce pot completa practica medicală viitoare a specialiștilor în sănătate.

Toate materialele și sfaturile furnizate prin intermediul siteului Academia de Microbiom  trebuie vazute ca simple informații și nu ca analize și sfaturi medicale complete pentru populația generală.  Academia de Microbiom, precum și toti colaboratorii acestuia nu pot fi considerați răspunzători pentru nici un prejudiciu/pierdere de orice fel.

Drepturile asupra Conținutului Site-ului

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg Conținutul în format text și orice alt material, aparțin Administratorului Site-ului și reprezintă Conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparțin Administratorului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă.

În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alți producători/emitenți de Conținut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și a regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate avînd scopul și caracterul de “comunicate de presă”. Utilizatorii înteleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legatură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca în cazul încălcării vreunei prevederi de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la raspundere față de autorii/proprietarii Conținutului Site-ului.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de Conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a Conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale.

Administratorul Site-ului își rezerva dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încalcarii în orice mod și în orice măsură a oricarora dintre prevederile Termenilor și condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui Conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea Conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site sau pentru desființarea contului Utilizatorului pe Site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul le oferă doar o platformă de comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informatii postate pe Site indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu comentarii, dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice si/sau comerciale derivând din acestea.

Cookies ale terţelor părţi

Site- ul Academia de Microbiom  poate oricând să folosească materiale publicitare ale terţelor părţi pentru a utiliza materiale publicitare și pentru a urmări comunicările noastre de marketing. Materialele publicitare ale terţelor părţi utilizează cookies pentru a evalua impactul reclamelor și pentru a personaliza conţinutul publicitar. Informaţiile care pot fi colectate de către terţe părţi pot include date precum geolocaţia sau datele de contact cum este adresa de e-mail.

Politicile privind confidenţialitatea ale acestor terţe părţi îţi oferă informaţii despre utilizarea cookies-urilor. În cazul în care doreşti să afli mai multe despre practicile de confidenţialitate ale acestor terţe părţi, poţi vizita site-ul Network Advertising Initiative, care furnizează informaţii şi despre modul de “opt-out”.

Informații despre cum puteți opta să nu folosiți cookie-urile Google puteți afla vizitând pagina de setări pentru Reclama Google.

Activarea şi dezactivarea cookies-urilor

Aveți posibilitatea de a accepta sau refuza cookies prin schimbarea setărilor browserului de internet. Te rugăm să consulţi instrucţiunile browserului sau să accesezi site-ul All About Cookies, pentru a afla mai multe despre cum să modifici setările browserului tău.

Te rugăm să ții cont de faptul că anumite caracteristici ale site-ului PAN România nu vor fi disponibile odată ce cookies-urile sunt dezactivate.

Legătura cu alte site-uri

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce priveste Conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

Limitarea răspunderii

Academia de Microbiom   oferă informații despre  sănătate bazate pe date științifice. Cu toate acestea, acest lucru nu poate și nu ar trebui să înlocuiască sfaturile individuale ale profesioniștilor din domeniul sănătății în domeniile respective pentru populația generală. Informațiile oferite nu pot și nu ar trebui să înlocuiască sfaturile individuale ale profesioniștilor din domeniul sănătății în domeniile respective, cu atât mai puțin diagnosticul și tratamentul bolilor fizice sau mentale ce necesită implicarea unor medici calificați. Autodiagnoza și / sau decizia pentru sau împotriva tratamentelor sau terapiilor fără implicarea unui medic sunt periculoase și pot provoca daune grave sănătății sau chiar moartea. 

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut raspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvență, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauză ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfunctionalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legatură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivâand din aceasta.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forță majoră, Administratorul Site-ului și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerati total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și șă despăgubească integral pe Administratorul Site-ului si/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legatură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din/sau în legătură cu Termenii și condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecatorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.

Modificarea Termenilor și a condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și condiții sau Termenii și condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndata accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

Informații despre noi

“Administratorul Site-ului” înseamnă în continuare Academia de Microbiom cu sediul în Strada Baltagului, Bl. V77, sector 5, București

Cum să ne contactați

Ne puteți contacta telefonic la 0758335900 sau scriindu-ne la adresa contact.academiademicrobiom.ro

Cum vă putem contacta

 Dacă trebuie să vă contactăm, o vom face prin telefon sau vă vom scrie la adresa de e-mail sau la adresa poștală pe care ne-o furnizați în comanda dvs.

Neacceptarea acestor Termeni și condiții, ori a oricărei dintre aceste prevederi, după cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndata accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a serviciilor constituie o acceptare în întregime și neconditionată a Termenilor și condițiilor și a oricărei prevederi din cadrul acestora.

Contractul nostru cu dvs

Cum vă vom accepta comanda pentru serviciile online. Acceptarea comenzii dvs. va avea loc atunci când vă vom trimite un e-mail pentru a o accepta, moment în care un contract va apărea între dvs. și noi.

Dacă nu vă putem accepta comanda. Dacă nu putem accepta comanda dvs., vă vom informa despre acest lucru și nu vă vom percepe nicio taxă pentru servicii. Aceasta se poate datora limitelor neașteptate ale resurselor noastre pe care nu le-am putea planifica în mod rezonabil sau pentru că am identificat o eroare în prețul sau descrierea produsului.

Cum va vom livra produsul. Workshop-ul/conferința va fi livrată fie prin desfășurare în format fizic, la o dată, oră și locație menționate anterior înscrierii, fie prin desfășurare online cu furnizarea unui link pe o platformă pe care se va desfășura serviciul o dată cu efectuarea plății. In cazul achiziționării unui webinar din biblioteca virtuală, acesta vă va fi livrat prin furnizarea unui ID și a unei parole prin intermediul cărora puteți accesa webinarul achiziționat, pentru o singură dată, pe platforma pusă la dispoziție de Academia de Microbiom. O dată cu achiziționarea produselor, veți primi automat, pe email și diploma corespunzătoare ( inclusiv punctele de Educație Medicală Continuă, în cazul webinariilor corespunzătoare).

Cum puteți renunța la serviciu. Renunțarea la serviciu se poate realiza cu cel mult 72h înaintea desfăsurării evenimentului, prin trimiterea unui email cu solicitarea renunțării la serviciu. Menționăm că în cazul achiziționării webinariilor din biblioteca virtuală, o dată primite ID -ul și parola, NU se mai poate renunța la serviciu, acest lucru atrăgând după sine pierderea sumei achitate.